participacio salut pĂșblica

Imprimeix

LA PARTICIPACIO CIUTADANA  EN SALUT PÚBLICA.  Concepte Anàlisi i propostes (pdf) 

LA PARTICIPACION CIUDADANA  EN SALUD PÚBLICA.  Concepto Análisisy propuestas( pdf)