Article sobre:Prioritats del Govern d'Espanya

Imprimeix

 

Els Reials Decrets del senyor Rajoy ensenyen les prioritats del govern d'Espanya:

Armes si, Serveis de salut no.

 

 

Los Reales Decretos del señor Rajoy enseñan las prioridades del gobierno de España:

Armas si, Servicios de salud no