Carta Ministra Medio ambiente

Imprimeix

El Consell Europeu de Ministres del Medi Ambient es reuneix aquest 24 de Novembre.Hem enviat aquest carta seguint la iniciativa de diverses associacions com Greenpeace,  WWF i WECF  que ens ho ha proposat  de preguntar des de tots els paisos de la UE sobre els efectes acumulatius dels productes quimics sobre la salut en especial dels disruptors endocrins, que es discutira en aquest Consell

 

Carta Ministra Medi Ambient