Informe sobre els COPs a la població de Catalunya

Imprimeix

Informe del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya : Sobre la distribució de les concentracions sèriques de compostos orgànics persistents (COPs) en una mostra representativa de la població general de Catalunya. Autoria: Miquel Porta (director) Elisa Puigdomènech, Magda Gasull i Magda Bosch (GRECMC)_ IMIM-Hospital del Mar